Konvenční způsoby svařovaní

Pracoviště pro ruční svařování elektrickým obloukem

Laboratoř obsahuje moderní obloukové zdroje svařování pro ruční svařování metodami MMA, MIG/MAG, WIG/TIG, včetně programů pro řízení a programování svařovacích zdrojů a speciálních SW pro monitorování svařovacích parametrů.

 

MMA

Manual Metal Arc,
Technologie ručního svařování elektrickým obloukem obalenými elektrodami

 

 • Esab Caddy 150i
 • Esab Caddy 201i
 • Esab Origo Mig C3000i – MA23A
 • Esab Tig 2200i AC/DC

+ starší typy (KS250, KS 350, WTU 315…)

 

MIG/MAG:

Metal Inert (Active) Gas,
Technologie poloautomatického svařování elektrickým obloukem kovovými odtavujícími se elektrodami v inertním (aktivním) ochranném plynu

 

Svařovací zdroje:

 • EWM Phoenix 421 ForceArc Expert
 • Migatronic Sigma 400
 • Esab Origo Mig – MA23A

+ další starší typy zdrojů

 

WIG/TIG

Wolfram (Tungsten) Inert Gas,
Technologie svařování elektrickým obloukem wolframovými neodtavujícími se elektrodami v inertním ochranném plynu

 

Svařovací zdroje:

 • EWM Tetrix 320 AC/DC
 • Migatronic PI 200
 • Esab Caddy Tig 2200i AC/DC

+ další starší typy zdrojů

 

SW
Softwarové vybavení pro řízení a monitorování svařovacích procesů a parametrů

Programy:

 • EWM SETQDOC 9000
 • EWM PCnet 300
 • Migatronic MigaMonitor

Robotické pracoviště pro svařování elektrickým obloukem v ochranných atmosférách

Robotické pracoviště pro svařování nelegovaných i vysocelegovaných ocelí a slitin neželezných kovů (Al, Ni, Ti, Cu…) elektrickým obloukem v ochranných atmosférách (metody MAG, MIG, TIG, FCAW).

Svařovací robot ArcMate 100iC fy. FANUC

 • 6 stupňů volnosti
 • Poloměr dosahu 1420 mm
 • Opakovatelná přesnost ± 0,08 mm
 • Nosnost 6 kg (na konci 6 osy)
 • Integrované vedení hořáku tělem robota

Řídící jednotka robota R 30iA

 • Vzduchové chlazení
 • 32 bitový multiprocesor
 • 16 MB systémová paměť (F-ROM)
 • 16 MB pracovní paměť (D-ROM)
 • Digitální vstupy/výstupy 30/28
 • Analogové vstupy/výstupy 6/2

Svařovací polohovadlo s 1 st. volnosti

 • Nosnost až 250 kg
 • Rozsah pohybu 740°
 • S opěrným koníkem a pracovním prostorem 1600 x 800 mm

Digitální ivertorové svařovací zdroje doplněné CANbus rozhraním pro komunikaci s řídícím systémem robota

MIG/MAG: Sigma 400 Pulse (s rozsáhlou nabídkou svařovacích programů pro svařování nelegovaných i legovaných ocelí, slitin neželezných kovů, pájení pozinkovaných plechů, příp. využití trubičkových drátů s vlastní i vnější ochranou)

TIG (WIG): PI 320 AC/DC (s patentovaným systémem D.O.C. a podavačem studeného drátu CWF s pulsací posuvu drátu)

 

SW vybavení

On-line programování pomocí ovládací jednotky „Teach pendant“

Off-line programování pomocí SW „RoboGuide“

 

 • Import 3D modelů svařenců
 • upínacích přípravků apod. (IGES)
 • simulace vlastního výrobního procesu
 • analýza kolizních míst, časů cyklů výroby a mezioperačních časů
 • analýza toku materiálu…


Systém „coordination motion“ (zaručující vzájemnou koordinaci pohybů robota i polohovadla v reálném čase)

Monitorování svařovacích parametrů:

- SW MIGAMONITOR pro MIG/MAG svařování

 • Grafické zobrazení aktuálních svařovacích parametrů na PC
 • Časy svařování a měření vneseného tepla
 • Vstupní data pro numerické simulace a kontrola při řízení jakosti


Senzorické systémy robotizovaného pracoviště

 • TOUCH senzor (Pomocí dotyku hubice svařovacího hořáku určuje počáteční místo svařování pomocí korekce naprogramované trajektorie robota)
 • T.A.S.T. senzor (on-line senzor použitelný v případě tepelných dilatací svařenců, který umožňuje sledování svarové spáry prostřednictvím vyhodnocování napětí na oblouku, s úpravou dráhy robota v reálném čase)
 • H.S.C.S. (High sensitivity collision systém) - SW kolizní spínač, založený na sledování zpětné proudové vazby na jednotlivých motorech

Partneři