2. Mezinárodní svářečský technolog - IWT

Určen pro:
Odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly, inspektory jakosti, konstruktéry, technology, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování apod.) se středoškolským vzděláním.

Rozsah kurzu:
Kurz má rozsah 340 hodin a je pořádán formou „dvousemestrového“ studia. Výuka bude prováděna cca 1-2x týdně v délce 25 týdnů + písemná a ústní zkouška.
- tato forma studia je určena především pro zájemce, kteří nemohou opustit pracoviště na delší souvislou dobu

Obsah kurzu:
Kurzy jsou rozděleny do 4. teoretických modulů pro získání všeobecného přehledu (svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství) a praktické části. Výuka je doplněna o nejnovější stav normalizace, NDT apod.

Vstupní požadavky pro přihlášení do kurzu:
Ukončené středoškolské vzdělání (s maturitou) technického zaměření s min. 3-letou praxí ve svařování.

Výstupní dokument:
Po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent osvědčení o absolvování kurzu a diplom Mezinárodního svářečského inženýra od CWS ANB

Předpokládaný termín:
zahájení 2. září 2021 / 1. duben 2022

 

Cena:

Standardní cesta k získání kvalifikace : 55 050,- Kč (+ 21% DPH)
V ceně je zahrnuto kurzovné, studijní literatura a příslušné zkoušky.
Diplom IWT od EWF (vydává CWS ANB) - cena : 4 950,- Kč (+ 21% DPH)
Diplom EWT od EWF (vydává CWS ANB) - cena : 1 000,- Kč (+ 21% DPH)

Otevření kurzů je podmíněno přihlášením dostatečného počtu posluchačů !!!

Přihláška IWT

Podmínky IWT

Partneři