3. Mezinárodní svářečský specialista - IWS

Určen pro:
Odborné pracovníky ve svařování z výrobních firem (mistry, techniky, kontrolory) a pro instruktory svářečských škol

Rozsah kurzu:
Kurz má rozsah 222 hodin a výuka bude prováděna cca 2x týdně v délce 12 týdnů + písemná a ústní zkouška.
- tato forma studia je určena především pro zájemce, kteří nemohou opustit pracoviště na delší souvislou dobu

Obsah kurzu:
Kurzy jsou rozděleny do 4. teoretických modulů pro získání všeobecného přehledu (svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství) a praktické části. Výuka je doplněna o nejnovější stav normalizace, NDT apod.
Předpokládaný termín:
dle dohody

Cena:
Standardní cesta k získání kvalifikace : 35 000,- Kč (+ 21% DPH)
V ceně je zahrnuto kurzovné, studijní literatura a příslušné zkoušky.
Diplom IWT od EWF (vydává CWS ANB) - cena : 3 100,- Kč (+ 21% DPH)
 

Otevření kurzů je podmíněno přihlášením dostatečného počtu posluchačů !!!

Přihláška IWS

Partneři