1. Mezinárodní svářečský inženýr - IWE

Určen pro:
Odborné pracovníky ve svařování (pracovníky svářečského dozoru a technické kontroly, inspektory jakosti, konstruktéry, technology, prodejce svářečské techniky, technických plynů pro svařování apod.) s vysokoškolským vzděláním

Rozsah kurzu:
Kurz má rozsah 446 hodin a je pořádán formou „dvousemestrového“ studia. Výuka bude prováděna cca 2x týdně v délce 25 týdnů + písemná a ústní zkouška. - tato forma studia je určena především pro zájemce, kteří nemohou opustit pracoviště na delší souvislou dobu

Obsah kurzu:
Kurzy jsou rozděleny do 4. teoretických modulů pro získání všeobecného přehledu (svařovací procesy a zařízení, materiály a jejich svařitelnost, konstrukce a navrhování svařovaných konstrukcí, výroba a aplikované inženýrství) a praktické části. Výuka je doplněna o nejnovější stav normalizace, NDT apod.

Vstupní požadavky pro přihlášení do kurzu:
Ukončené vysokoškolské vzdělání v technickém směru (5-6 leté studium s titulem Ing.) uznaná MŠMT ČR a minimálně 1 rok praxe potvrzené zaměstnavatelem.

Výstupní dokument:
Po úspěšném absolvování závěrečných písemných a ústních zkoušek obdrží absolvent osvědčení o absolvování kurzu a diplom Mezinárodního svářečského inženýra od CWS ANB

Předpokládaný termín:
zahájení 2. září 2021 / 1. dubna 2022

Cena:
Standardní cesta k získání kvalifikace : 68 050,- Kč (+ 21% DPH)
V ceně je zahrnuto kurzovné, studijní literatura a příslušné zkoušky.
Diplom IWE od EWF (vydává CWS ANB) - cena : 5 950,- Kč (+ 21% DPH)                                                               Diplom EWE od EWF (vydává CWS ANB) - cena : 1 000,- Kč (+ 21% DPH)

Otevření kurzů je podmíněno přihlášením dostatečného počtu posluchačů !!!

Přihláška IWE

Podmínky IWE

Partneři